Begroting en KadernotaFinancieel GezondJuridische ProblematiekKwaliteit van bestuurVahstalVragen

Vragen – Vahstal – Een Miljoenenstrop – Deel 2 –

 1. Is het College op de hoogte van de toelichting zoals hieronder vermeld door de Burger Partij Amersfoort (BPA)?
 2. Herkent het College zich in de winstindicatie van een halve tot een hele ton per vrijesectorwoning in de periode van voor de woningmarktcrisis in 2008, zoals geschetst door de oud PvdA wethouder de Wilde?
  • Zo nee, waarom niet?
 3. Herkent het College zich in de onderstaande berekeningen van de BPA voor de het bepalen van indicaties voor schadebedragen die de gemeente Amersfoort Vahstal verschuldigd is?
  • Zo nee, waarom niet?
 4. Hoe verwacht het College deze berekende financiële schade te dekken binnen de huidige en toekomstige Begrotingen ?
 5. Wat is volgens het College de verdeelsleutel binnen de 244 vrijesectorwoningen tussen luxe en niet-luxe varianten en welke gevolgen heeft die verdeling voor onderstaande berekeningen?
 6. Indien deze verdeelsleutel bij het College nog niet bekend is, dan wel bepaald wordt als onderdeel van de op te maken Schadestaat, binnen welke termijn mag de gemeenteraad deze getallen tegemoet zien?
 7. Onderschrijft het College de BPA redenering voor wat betreft de wettelijke Rente sinds 1998, of daar omtrent ? ?
  • Zo ja, welke wettelijke Rente dan ?
  • Zo nee, waarom niet ?

Toelichting door de fractie van de Burger Partij Amersfoort (BPA):

Afgelopen twee weken in Januari 2021 en afgelopen weekend heeft de BPA haar 120 cm hoge papier stapel m.b.t. Vahstal nog eens opnieuw doorlopen.

Recent stuurde het College de gemeenteraad het Collegebericht 2021 –005, met Bijlage die U hier in deze Link aantreft.

==> https://amersfoort.notubiz.nl/document/9621309/1/Bijlage_bij_collegebericht_2021-005_Overleggen_stukken_bindend_advies_Vahstal_-_gemeente_Amersfoort –

De huidige nieuwe BPA vragen over Vahstal – het vervolg: een miljoenenstrop? – Deel 2 – gaan over blz. 45 (van deze 140 pagina’s) uit de Bijlage van het Collegebericht 2021-005

Uit een van de vele getuigenverhoren van tenminste 8 verschillende wethouders uit de periode 1998 – 2018 kwam de BPA ook het Proces-Verbaal van 12 december 2016 van ex PvdA wethouder Jan de Wilde tegen. ( Zie Bijlage aan het eind )

Zie Collegebericht 2021-005, de Tussenbeslissing: met nummer 499, op blz 45.

Daar wordt expliciet het Procesverbaal van 12 december 2016 van PvdA wethouder Jan de Wilde genoemd.

Deze ex PvdA wethouder spreekt 12 december 2016 op blz. 3 van: “Voor de crisis (van 2008) leverde luxe vrijesectorwoningen een ton op, vrijesectorwoningen 50.000,00 op…….”.enz.

Uitgaande van een woningwaarde stijging van zo’n 30% (https://www.kadaster.nl/producten/woning/woningwaardecalculator/woningwaarde-berekenen) tussen begin 2008 en eind 2020 gaat het om huidige waardes van €65.000,- tot €130.000,- per vrijesectorwoning.

Deze berekening geeft een indicatie voor de waarde die kan worden gehanteerd bij het opmaken van een schadestaat in 2021. Te weten, €16 miljoen tot €32 miljoen, afhankelijk van de verdeelsleutel tussen de 244 luxe en niet-luxe vrijesectorwoningen.

Zou Vahstal deze winsten al in 2008 hebben kunnen boeken dan moeten we echter ook nog uitgaan van de Wettelijke Rekenrente voor handelstransacties.

Uit http://www.wettelijkerente.net/wettelijkerente1.aspx valt de volgende staat op te maken:

Datum ingangPercentageGewoonLuxe
01/01/20218,00%€ 389.371,94€ 778.743,87
01/07/20208,00%€ 360.529,57€ 721.059,14
01/01/20208,00%€ 333.823,68€ 667.647,35
01/07/20198,00%€ 309.096,00€ 618.191,99
01/01/20198,00%€ 286.200,00€ 572.400,00
01/07/20188,00%€ 265.000,00€ 530.000,00
01/01/20188,00%€ 245.370,37€ 490.740,74
01/07/20178,00%€ 227.194,79€ 454.389,57
01/01/20178,00%€ 210.365,54€ 420.731,08
01/07/20168,00%€ 194.782,91€ 389.565,82
01/01/20168,05%€ 180.354,55€ 360.709,09
01/07/20158,05%€ 166.917,67€ 333.835,35
01/01/20158,05%€ 154.481,88€ 308.963,76
01/07/20148,15%€ 142.972,59€ 285.945,18
01/01/20148,25%€ 132.198,42€ 264.396,83
01/07/20138,50%€ 122.123,25€ 244.246,50
01/01/20137,75%€ 112.555,99€ 225.111,98
01/07/20128,00%€ 104.460,32€ 208.920,63
01/01/20128,00%€ 96.722,51€ 193.445,03
01/07/20118,25%€ 89.557,88€ 179.115,77
01/01/20118,00%€ 82.732,46€ 165.464,91
01/07/20108,00%€ 76.604,13€ 153.208,25
01/01/20108,00%€ 70.929,75€ 141.859,49
01/07/20098,00%€ 65.675,69€ 131.351,38
01/01/20099,50%€ 60.810,83€ 121.621,65
01/07/200811,07%€ 55.535,00€ 111.070,00
01/01/200811,20%€ 50.000,00€ 100.000,00

Ofwel, huidige waardes van zo’n €389.371,94 tot €778.743,87 per vrijesectorwoning.

Wederom, afhankelijk van de verdeelsleutel tussen 244 luxe en niet-luxe vrijesectorwoningen komen we tot een bandbreedte van €95 miljoen tot €190 miljoen als indicatie voor de schadestaat.

 • Vandaar dat de fractie van de BPA met deze tweede serie vragen inzake de Uitspraak van Bindend adviseurs komt.
 • Vragen die we eigenlijk ook van een commentaar van onze accountant van Deloitte zouden willen laten voorzien.

De fractie van de Burger Partij Amersfoort (BPA)

Ralph Langendam

en Hans van Wegen

Getuigenverhoor