AD Amersfoortse CourantDe Stad AmersfoortFinancieel GezondIn de mediaJuridische ProblematiekKwaliteit van bestuurVahstal

AD Amersfoortse Courant – Donkere wolken boven Amersfoort door kwestie – Vahstal: ‘Kunnen alle plannen de prullenbak in?’

Bron: AD Amersfoort

Projectontwikkelaar Hans Vahstal
Projectontwikkelaar Hans Vahstal © Bram Petraeus

Moet de gemeente Amersfoort bezuinigen, als ze projectontwikkelaar Hans Vahstal een schadevergoeding van tientallen miljoenen euro’s moet betalen voor de huizen die hij niet heeft mogen bouwen? Zeker is het allerminst, maar de voortekenen zijn niet best. Artwin Kreekel 03-02-21, 06:40Laatste update: 07:08

Dat bleek dinsdagavond in een met spoed ingelaste vergadering naar aanleiding van de bindende uitspraak van een groep adviseurs, eind vorig jaar. Die stelt dat Amersfoort afspraken met de projectontwikkelaar geschonden heeft, door hem 244 woningen niet te laten bouwen. De schade die hij hierdoor heeft geleden, mag hij nu verhalen op de stad.

Aangezien nog altijd niet onomstotelijk vast staat hoe groot die schade is (in een brief sprak Vahstal al wel van ‘tientallen miljoenen euro’s), is nog veel onduidelijk over de gevolgen. Gemeentelijk accountant Rein-Aart van Vugt schetste desondanks een weinig rooskleurig scenario. 

De kans bestaat namelijk dat het bedrag dat Amersfoort na het uitkeren van de schade op de rekening heeft staan te klein is om alle andere risico’s die de stad loopt te dekken. In dat geval zou de provincie Utrecht de stad Amersfoort op kunnen dragen te bezuinigen, net zo lang tot de ‘spaarpot’ weer is aangevuld.null

Moeten ‘wij’, de Amersfoor­ters, straks jaren kromliggen door een vete tussen een projectont­wik­ke­laar een de gemeente?Marc Smits, SP-raadslid

Schade

Of dat scenario uitkomt, is niet alleen afhankelijk van de hoogte van de schade. Dat zit zo: op dit moment is nog niet duidelijk hoe Amersfoort het jaar 2020 financieel heeft afgesloten. Dat moet blijken uit de jaarrekening, die meestal in juni van het volgende jaar wordt opgemaakt. In de laatst opgemaakte jaarrekening, die van 2019, had Amersfoort nog 88 miljoen euro in de spaarpot. ,,Maar dat bedrag lijkt op basis van de signalen die we nu hebben in 2020 terug te lopen naar 65 miljoen euro”, aldus Van Vugt. 

Blijken die signalen te kloppen, dan is dat slecht nieuws: hoe minder geld op de rekening, hoe groter de kans dat Amersfoort uiteindelijk in de financiële problemen komt. Voor het zover is, hangt alles eerst af van de reactie van het stadsbestuur op de beslissing van de adviseurs. Wethouder Hans Buijtelaar (VVD, Vathorst – waar veel huizen gebouwd hadden moeten worden -) gaf dinsdag aan dat die nog niet gegeven kan worden, omdat alle mogelijkheden nog worden bekeken. 

Hans Vahstal (l) en wethouder Hans Buijtelaar in gelukkiger tijden.

Hans Vahstal (l) en wethouder Hans Buijtelaar in gelukkiger tijden. © Frans Kanters

,,Er zijn een aantal scenario’s, zoals proberen te schikken of gaan voor vernietiging van de uitspraak, en om het ingewikkeld te maken kunnen die processen ook weer naast elkaar bestaan”, aldus de wethouder, die vermoedelijk omwille van de mogelijk juridische consequenties ieder woord op een goudschaaltje woog. ,,Gaan we nog maanden wachten met het nemen van een beslissing? Als het aan mij ligt zeker niet, maar maken we hier een haastklus van, dan kunnen we problemen creëren.”null

Raadsenquête 

Dat laatste wil niemand, maar diverse politieke partijen in de gemeenteraad vinden wél dat er een tandje bij mag. ,,Kunnen alle mooie plannen de prullenbak in?”, vroeg SP-fractievoorzitter Marc Smits zich hardop af. ,,Moeten ‘wij’, de Amersfoorters, straks jaren kromliggen door een vete tussen een projectontwikkelaar een de gemeente? We willen het zo snel mogelijk weten, Amersfoort heeft daar recht op!” 

Wat de socialisten betreft komt er, om de onderste steen boven te krijgen, een raadsenquête naar wat de kwestie-Vahstal is gaan heten. Dat is een lokale variant van een parlementaire enquête, zoals onder meer gehouden over de Toeslagenaffaire. In zo’n onderzoek kunnen betrokkenen onder ede worden verhoord. Een voorstel om dit ‘paardenmiddel’ op te tuigen werd dinsdag gelijk gesteund door Amersfoort2014, maar haalt daarmee met 5 van de 39 zetels in de raad vooralsnog absoluut geen meerderheid.