Begroting en KadernotaDe StadsbronFinancieel GezondIn de mediaJuridische ProblematiekKwaliteit van bestuurVahstal

De Stadsbron – Raad neemt regie toch niet in Vahstal-dossier

Bron: De Stadsbron

Geen ingrijpende besluiten nemen in het dossier-Vahstal zonder eerst de mening van de gemeenteraad te horen? Wethouder Jan-Willem Stegeman kan ermee leven, zei hij dinsdagavond. Maar de coalitie vond het toch te vroeg om vast te leggen dat er altijd een politiek oog aan te pas komt voordat Amersfoort stappen neemt in de afwikkeling van de schadevergoeding aan de bouwer en projectontwikkelaar.

De tweede poging om vanuit de gemeenteraad politieke sturing te geven aan de zaak-Vahstal liep uit op een overtuigd ‘neen’ van de coalitie. Eensgezind brachten VVD, GroenLinks, D66 en ChristenUnie hun 21 stemmen uit tegen het verzoek om informatie, een planning en de toezegging de gemeenteraad te raadplegen bij vervolgstappen. Het belangrijkste argument: zo’n verzoek zou te vroeg zijn. Het wachten is op 9 maart. Dan denkt het college van burgemeester en wethouders een idee te hebben wat er moet gebeuren met de eindbeslissing in de arbitrage. En dan moeten de gemeentelijke juristen en de ingehuurde advocaten een advies klaar hebben over mogelijkheden om nog te ontkomen aan de opgelegde schadevergoeding – of de omvang daarvan zoveel mogelijk te beperken.

Mitsen en maren

De oppositiemotie, ingediend door Amersfoort2014, SP en CDA, kreeg na een kleine aanpassing de zegen van D66-wethouder Stegeman. Een planning met mitsen en maren denken hij en zijn VVD-collega Hans Buijtelaar 9 maart wel gereed te hebben, over risico’s is toelichting mogelijk en het is mogelijk besluiten met ingrijpende gevolgen eerst met de raad te bespreken.
Dat hoeft niet van de gemeentewet; het college is verantwoordelijk voor de positie van de gemeente in juridische procedures, totdat de raad expliciet vraagt om mee te mogen praten. Van wethouder Stegeman mocht de raad het vragen. En toch stemden de coalitiepartijen tegen.
Maarten Flikkema, VVD: “We laten ons eerst bijpraten door de juristen over het vervolg en de strategie.”
Tyas Bijholt, D66: “We zijn één team met het college, het is geen wedstrijd. Ik laat me graag informeren over de opties om de uitspraak in arbitrage te vernietigen.”
Dillian Hos, GroenLinks: “Het is een grote stap om nu al de regie te pakken.”
Hans Bol, ChristenUnie: “We kunnen ons vinden in het grootste deel van deze stappen, maar niet op deze manier.”

Wie het snapt, mag het zeggen. Marc Smits van de SP begreep er helemaal niets van: “Dit dossier is ouder dan ik, en dan vindt u het te vroeg? We slagen er al al meer dan twintig jaar niet in grip te krijgen op deze zaak en nu wil de coalitie niet aan zet zijn?”

Van de andere moties met verdergaande strekking kwam nog minder terecht. Het idee om de gemeenteraad in de afhandeling van de zaak-Vahstal te laten ondersteunen door een eigen jurist sneuvelde met slechts 7 voorstemmers. En de BPA-motie om direct over te gaan tot het afwikkelen van Vahstals schade door in overleg experts aan te stellen, kreeg 3 stemmen: die van de indieners en van de eenmansfractie van Denk.

Volgens de einduitspraak in de arbitrage tussen Vahstal en de gemeente Amersfoort heeft de stad de ondernemer schade berokkend doordat hij 244 woningen niet heeft kunnen bouwen tussen 2005 en 2015. Het misgelopen rendement moet door de gemeente worden vergoed.