Begroting en KadernotaFinancieel GezondJuridische ProblematiekKwaliteit van bestuurVahstalVragen

Vragen – Verzoek tot Uitnodiging van Voormalig Gemeentesecretaris Han Bekkers

1. Is de Griffier op de hoogte van de toelichting zoals hieronder vermeld door de Burger Partij Amersfoort (BPA) ?

2. Onderschrijft de Griffier het belang van de informatievoorziening van de gemeenteraad om ook plenair van gedachten te kunnen wisselen met voormalig gemeentesecretaris Han Bekkers in de kwestie Vahstal?
a. Zo nee, waarom niet?

3. Is de Griffier bereid om voormalig gemeentesecretaris Han Bekkers uit te nodigen als (externe) deskundige voor de ronde van Donderdag 4 maart 2021?
a. Zo nee, waarom niet?

4. Is de Griffier bereid om voormalig gemeentesecretaris Han Bekkers anders zo nodig uit te nodigen voor de ronde van Dinsdag 9 maart 2021?
a. Zo nee, waarom niet?


Toelichting door de fractie van de Burger Partij Amersfoort (BPA):

De gemeenteraad wordt op Donderdag 4 Maart en Dinsdag 9 maart 2021 bijgepraat door het College over het actuele dossier Vahstal.

Op verzoek van de BPA wordt ook de accountant van Deloitte bij deze vergaderingen uitgenodigd om financiële duiding te geven aan de overwegingen van het College.

Het onderhavige juridische conflict met projectontwikkelaar Vahstal speelt al vele, vele jaren en kent dan ook vele politieke passanten in de vorm van 3 Burgemeesters, tenminste 11 Wethouders, heel, heel veel Gemeenteraadsleden, maar ook tenminste 3 tot 5 verschillende Gemeentesecretarissen.

Echter de voormalig Amersfoorts gemeentesecretaris Han Bekkers heeft in de periode Januari 2012 – tot en met Maart 2014 zeer persoonlijk met deze kwestie Vahstal te maken gehad en leek daarin dicht bij een oplossing voor het geschil te zijn gekomen.
C.q. de heer Han Bekkers had als gemeentesecretaris, samen met partij Vahstal en zijn advocaat, een oplossing bereikt.

De Burger Partij Amersfoort (BPA) is in dit licht geïnteresseerd, naar het hoe en waarom de door de heer Han Bekkers aangedragen oplossing hij dit geschil destijds niet heeft kunnen beslechten, en hoe hij aankijkt tegen het verloop van het proces tot op de dag van vandaag.

Ook wil de BPA graag van de heer Han Bekkers weten welke constante factoren er wellicht ten grondslag liggen aan het, tot nu toe, hebben kunnen escaleren van deze kwestie, nu met mogelijk zeer grote financiële consequenties tot gevolg voor de stad Amersfoort.

Het is dan ook daarom dat de BPA middels deze schriftelijke vragen aan de Griffier van Amersfoort verzoekt om voormalig gemeentesecretaris Han Bekkers uit te nodigen (als externe expert) voor de vergadering van Donderdag 4 Maart en/of Dinsdag 9 maart 2021 om zijn visie op de kwestie met de gemeenteraad te delen en vragen van gemeenteraadsleden te beantwoorden.

Ralph Langendam en Hans van Wegen,

fractie Burger Partij Amersfoort (BPA)