AD Amersfoortse CourantBegroting en KadernotaFinancieel GezondIn de mediaJuridische ProblematiekKwaliteit van bestuurVahstal

AD Amersfoort – Ontwijkende antwoorden, geen commentaar: vergadering over miljoenenconflict Vahstal levert weinig op

Bron: AD Amersfoort

De verwachtingen voor de vergadering van waren hooggespannen: zou nu eindelijk duidelijk worden waarom het stadsbestuur zich maar niet neerlegt in de kwestie-Vahstal, maar ervoor kiest opnieuw naar de rechter te stappen? Het antwoord, zo bleek donderdagavond na dik twee uur: nee.

Zelden klonken de woorden ‘daar kan ik geen uitspraken over doen’ zo vaak, als uit de monden van wethouders Willem-Jan Stegeman (D66, Financiën), Hans Buijtelaar (VVD, Vathorst) en hun bataljon juridisch adviseurs en advocaten. Op zo’n beetje iedere vraag die een raadslid stelde volgde de standaardzin, of kwam een ontwijkend antwoord.

Amersfoort gaat tóch weer de strijd aan met Vahstal in miljoenenconflict en stapt opnieuw naar de rechter
Absoluut geen onwil, zo hielden de bestuurders vol, maar in een geschil dat zó onder een vergrootglas ligt, en waarin zóveel op het spel staat, weegt men volgens hen nou eenmaal ieder woord op een goudschaaltje. Dus ja, wethouder Stegeman wilde na aandringen van Amersfoort2014-voorman Menno Fousert best toegeven dat hij eerder in een brief schreef dat er zaken ‘anders hadden gekund en gemoeten’. Maar wat? ,,Daar kan ik geen uitspraken over doen.”

Miljoenen
En daardoor blijft de zaak die voorligt ongewijzigd: het stadsbestuur is het niet eens met een bindende uitspraak van een groep adviseurs, die stelt dat Amersfoort afspraken met projectontwikkelaar Hans Vahstal niet is nagekomen. Daardoor heeft Vahstal volgens de adviseurs 244 beloofde woningen niet kunnen bouwen. Het geld dat hij hierdoor is misgelopen, mag hij nu verhalen op de gemeente. Hoeveel dat is moet blijken in een nieuwe procedure (gerekend wordt op tientallen miljoenen), maar die kan pas worden opgestart als beide partijen zich bij de eindbeslissing neerlegt.

De ‘waas van vaagheid en mist’, zoals diverse raadsleden de avond samenvatten, krijgt komende dinsdagavond een vervolg, maar dan in beslotenheid. ,,Dan kunnen we u echt meer meenemen in de juridische keuzes”, aldus wethouder Buijtelaar. ,,Het is namelijk niet de bedoeling dat de wederpartij teveel in de keuken meekijkt.”