Begroting en KadernotaFinancieel GezondMening van de BPAPersberichtWestelijke Ontsluiting

Persbericht – Hoe diep is de fuik van de Westelijke Ontsluiting?

  1. Sinds het vorige BPA persbericht van een klein jaar geleden is er veel gebeurd. Niet alleen blijken de Verkeersmodellen die de basis zouden moeten vormen van de nut en noodzaak van de Westelijke Ontsluiting niet (meer) te bestaan, de verkeerscijfers waarop deze modellen gebaseerd zouden zijn, blijken ook incorrect.
  2. Het zorgwekkende beeld van de direct geheim verklaarde Arcadisbegroting blijkt nu langzaamaan werkelijkheid te worden. Immers, de aanbesteding is on-hold gezet, omdat zich slechts een partij geïnteresseerd toonde voor een veel hoger bedrag dan het plafondbedrag van 68 miljoen euro, zoals in 2018 door de raad is vastgesteld.
  3. Op 12 december 2018 berekende het BPA-team, bijgestaan door een ex-professor van de TU Delft en een gepensioneerd directeur van een groot infra bouwbedrijf, dat een bedrag van 94,5 miljoen euro een absolute ondergrens voor realisatie zou worden.
  4. Anno 2021/ 2022 is het volgens de informatie van de BPA absoluut ondenkbaar dat een 5km lang tracé met 1,5km aan verdiepte tunnelbak en een volledige spoortunnel onder de 100 miljoen euro te realiseren valt. Niet in de laatste plaats, omdat de locatie, zoals bij aanleg van een eerdere tunnelbak en door bodemsonderingen is gebleken, doordrenkt is met grote gletsjerkeien uit de laatste IJstijd.
  5. Daarbij blijkt de BPA dat Nederland zo weinig top-ingenieurs /calculators / ingenieursbureaus heeft dat deze elkaar vrijwel allemaal kennen van de opleiding en inmiddels ook allemaal de calculatie van het Westelijke Ontsluiting project kennen. De Westelijke Ontsluiting (WO) is dan ook allang berucht in de kleine markt van 6 grote infra spelers in Nederland en België en geldt als een besmet project. Een project dat in de praktijk veel duurder uit zal vallen dan het gestelde plafond.
  6. De huidige toestand is volgens de BPA onhoudbaar. Ieder andere keuze dan volledig stoppen met dit waanzinnige plan, waarvoor enig redelijk fundament ontbreekt, gaat niet alleen ten koste van de minimale kwaliteit die aan het project gesteld mag worden, maar brengt Amersfoort in nog grotere financiële problemen dan zij nu al heeft.
  7. De Amersfoortse burger mag voor het gebrek aan inzicht van dit college straks weer de portemonnee trekken. Het verlies van 6 tot 8 miljoen euro door nu te stoppen, verbleekt bij de door ons verwachte 110 miljoen euro bij aanbesteding in 2021/2022 met nog zeker 25 miljoen euro “onvoorzien” t.g.v. de IJstijd kiezelkeien.

Fractie BPA, Ralph Langendam en Hans van Wegen