Binnenlands BestuurFinancieel GezondIn de mediaJuridische ProblematiekKwaliteit van bestuurVahstal

Binnenlands Bestuur – Geen bruggenbouwer in Vahstal-zaak

Bron: Binnenlands Bestuur

Een bruggenbouwer om het conflict tussen de gemeente Amersfoort en bouwer en projectontwikkelaar Hans Vahstal uit de wereld te helpen, naar een aangenomen motie van de Amersfoortse gemeenteraad, heeft ‘geen toevoegde waarde’. Dat vindt althans Vahstal. Wel wil hij in gesprek met de gemeente om te komen tot afspraken, maar dan alleen met bestuurders die beschikken over een voldoende mandaat.


Schade opmaken

Dat blijkt uit een ‘informeel en verkennend gesprek’ tussen de Amersfoortse wethouders Hans Buijtelaar (VVD) en Willem-Jan Stegeman (D66) en Hans Vahstal en zijn zoon. De wethouders laten aan de raad weten dat volgens Vahstal de afspraken zich alleen kunnen richten op de omvang van de door hem aangevoerde schade en de wijze waarop deze kan worden vergoed. Onlangs kondigde Vahstal aan een schadestaatprocedure te beginnen om vast te stellen welke compensatie de gemeente Amersfoort aan hem moet uitkeren na de eindbeslissing in de bindend adviesprocedure die hem eind vorig jaar grotendeels in het gelijk stelde.

Bruggenbouwer
Naar een idee van CDA-fractievoorzitter Micheline Paffen vroeg een meerderheid van de raad aan het college een onafhankelijke bruggenbouwer van behoorlijke statuur in te schakelen ‘die het vertrouwen van alle partijen heeft met als opdracht het verkennen van een oplossing waarbij de belangen van alle partijen in acht worden genomen, de financiële gevolgen voor de gemeente Amersfoort zo beperkt mogelijk blijven, en waar de maatschappelijke verantwoordelijkheid niet uit het oog wordt verloren’.

Inlezen duurt te lang
Met die wens togen de wethouders naar Vahstal en zoon, want mocht dit door beide partijen als een zinvolle bijdrage worden gezien aan het oplossen van het langjarige geschil, dan zouden verder kunnen verkennen aan welke eisen een dergelijke bruggenbouwer zou moeten voldoen om vervolgens een gezamenlijke keuze voor deze persoon te kunnen maken. Zover komt het echter niet, want Vahstal wijst erop dat een bruggenbouwer zich eerst zal moeten inlezen in de dossiers, ‘wat gezien aard en omvang een lange doorlooptijd zou vergen en de juridische positie niet verandert’, verwoorden de wethouders zijn opvatting. Vooral om die reden heeft een bruggenbouwer dus ‘geen toegevoegde waarde’ voor hem.


Alternatieve route
Met Vahstal is de conclusie dan ook getrokken dat het zoeken naar een bruggenbouwer niet zinvol is. ‘Beide partijen hebben wel uitgesproken een route te willen verkennen buiten de juridische procedures om, om te komen tot het beëindigen van de lopende procedures’, aldus de wethouders en Vahstal. Dat past volgens de wethouders in het tweesporenbeleid van de gemeente Amersfoort, namelijk vernietiging van de eindbeslissing en intussen een minnelijke regeling proberen te treffen.