Begroting en KadernotaFinancieel GezondJuridische ProblematiekKwaliteit van bestuurVahstalVragen

Video – BPA-Vragen Vahstal Accountant Deloitte

  1. Hoe moet volgens de Accountant de Uitspraak van de Bindend Adviseurs / Dec 2020, worden ingeboekt, c.q. worden vermeld in de Jaarrekening ?
  2. Bij de hoogte van het te vergoeden financiële bedrag (en/of grondposities ) richting Vahstal, hoort daar een Collegebesluit onder, of moet de gemeenteraad, het hoogste orgaan in Amersfoort, daar eerst een raadsbesluit over nemen ?
  3. Kan, mag en moet de gemeenteraad (het hoogste orgaan in Amersfoort ) het College een opdracht mee geven richting Vahstal, of kan/mag het College na bevind van zaken handelen ?
  4. De uitspraak van de Bindend Adviseurs is openbaar, de BPA heeft ook kennis kunnen nemen van de onderliggende beëindigde verklaring van al de betrokken (vorige) 8 wethouders, en daar in komen heldere prijzen en getallen uit. Is de accountant van die prijzen en getallen op de hoogte, en zo ja, neemt hij die mee in zijn voorziening bij de komende Jaarrekening ?
  5. Zo nee, waarom niet ?
  6. Heeft de accountant nog suggesties voor de minimale input in de komende Positie-paper van het College ?
  7. Evt. aanvullende vragen tijdens de mondelinge behandeling vanavond 22 April 20.30 uur !

namens de Burger Partij Amersfoort (BPA)

Ralph Langendam en Hans van Wegen

Gemeenteraad-Amersfoort-toelichting-22-april-2021