De Stad AmersfoortDuurzaamheidIn de mediaKwaliteit van bestuurSociaalVeiligheidZonnevelden

De Stad Amersfoort – Zonneveld: zorgen over dwangarbeid, kwaliteit en het Suezkanaal

Bron: De Stad Amersfoort

AMERSFOORT De totstandkoming van een zonneveld bij het Meander Medisch Centrum gaat niet over rozen. De meest recente complicatie is een serie kritische vragen van de BPA. Burger Partij Amersfoort vraagt zich hierin af of de te plaatsen zonnepanelen wel van goede kwaliteit zijn. Daarbij vreest de fractie vooral voor storingen op de medische apparatuur.

De BPA baseert zich onder meer op gegevens van het Agentschap Telecom, een overheidsorganisatie die radiofrequenties in Nederland reguleert. In het jaarverslag meldde deze instelling dat zonnepanelen communicatiesystemen kunnen verstoren, waaronder die van hulpdiensten. Tegen ten minste één fabrikant heeft het agentschap een zaak aangespannen.

De schriftelijke vragen van de BPA zullen uiterlijk eind deze maand worden beantwoord. Een woordvoerder van exploitant Profin reageerde woedend in AD Amersfoortse Courant: de partij ‘roept maar wat’ en hij is de BPA ‘spuugzat’. Er zal niettemin een weerwoord moeten komen op de zorgen van instellingen als Agentschap Telecom.

Het zonneveld had deze maand operationeel moeten zijn. De zonnecollectoren worden echter vervoerd door een containerschip dat in maart vastliep in het Suezkanaal, bij Egypte. Profin hoopt dat de vracht in september alsnog wordt geleverd.

Dit zijn niet de eerste perikelen rond het Amersfoortse zonneveld. Het leek aanvankelijk een probleemloze missie: het plaatsen van zonnepanelen op een grasveld waar niemand ooit veel aandacht aan besteedde. Het bevindt zich direct ten noordwesten van het ziekenhuis: tussen de Maatweg, de Eem en de Bunschoterstraat.

SUEZKANAAL Wel stribbelden enkele oppositiepartijen tegen: ze zagen liever zonnecollectoren op de daken dan op het gras. De grond eronder wordt volgens Rob Molenkamp (Lijst Molenkamp) ‘zo dood als een pier’. Na verwijdering van de panelen zou het nog járen duren voordat er iets wil groeien.

Uiteindelijk ging een meerderheid akkoord met het plan. Toen kwam die dag in maart waarin het enorme containerschip Ever Given strandde in het Suezkanaal. Daar werden meteen 64 schepen geblokkeerd. De afwikkeling neemt zoveel tijd in beslag, dat het schip nog steeds niet verder is gekomen dan Egypte. Een staatsbedrijf eist een vergoeding van honderden miljoenen voor schadeposten zoals de reddingsoperatie en schade aan de oevers.

Deze onderhandelingen waren in volle gang toen de fractie van DENK met een opzienbarend bericht kwam: de zonnepanelen-fabrikant Longi Solar zou gebruik maken van Chinese dwangarbeiders. Het zou gaan om Oeigoeren, een vervolgde minderheid in China. Tahsin Bülbül van DENK ging ervan uit dat de gemeente te goeder trouw had gehandeld bij het verlenen van de vergunning. Echter: ,,Met de huidige kennis over foute panelen en de behandeling van Oeigoeren in China, heeft de gemeente een ethische verantwoordelijkheid.’’ Hij stelde een onderzoek voor: welke eisen moeten worden gesteld aan de fabrikanten?

WINDMOLENS VAN 200 METER Zijn motie werd aangenomen; alleen de VVD stemde tegen. Volgens Gerrit Nieuwenhuizen van de liberalen is Nederland vergeven van Chinese producten waarvan de herkomst zich niet altijd laat vaststellen; neem kleding en iPhones. Andere fracties constateerden dat een onderzoek problematisch is in zo’n ondoorzichtig land als China. Een ruime meerderheid beaamde niettemin dat van partijen ‘maximale inspanning’ mag worden verwacht. Al was het maar als ‘statement’, als ‘extra oproep’.

Amersfoort maakt werk van het opwekken van wind- en zonne-energie. De CO2-uitstoot moet in 2030 met 49 procent zijn verminderd ten opzichte van 1990, dit om verdere opwarming van de aarde tegen te gaan. De gemeente is voorzitter van een energie-regio die vanuit ‘Den Haag’ de opdracht kreeg om plannen voor de regio te maken. Deze voornemens heten gezamenlijk de Regionale Energie Strategie en moeten uiterlijk 1 juli zijn ingediend.

Het komt geregeld voor dat het Amersfoortse college bij het zoeken naar alternatieve energiebronnen de eigen burgers tegen zich krijgt. Momenteel verzet de Vereniging Vrij Polderland zich tegen de plaatsing van twee windmolens van 200 meter hoog aan de Eem, ten noordwesten van bedrijventerrein Isselt. De vereniging pleit voor nieuwe energie-opwekkers zoals zonnepanelen als ‘zonnemuren’ langs de snelweg of als ‘zonnedaken’ op overkappingen erboven.