Begroting en KadernotaBurgemeester en WethoudersCorona pandemieDe Stad AmersfoortDigitaal VergaderenIn de mediaKwaliteit van bestuurMening van de BPAVeiligheid

De Stad Amersfoort – Raad besluit niet meer digitaal; oppositieleden woedend

Bron: De Stad Amersfoort

De Prodentfabriek doet weer dienst als tijdelijke raadszaal, De Prodentfabriek doet weer dienst als tijdelijke raadszaal

AMERSFOORT De gemeenteraad is niet meer compleet. Sinds het overleg op dinsdagavond 22 juni zijn de raadsleden weer verplicht om fysiek bij elkaar te komen om besluiten te nemen. Wie dat niet wil of kan wegens corona, staat buiten spel.

Eind vorig jaar was er veel om te doen: oudere en/of kwetsbare politici voelden zich uitgesloten aangezien ze niet konden aanschuiven in de raadszaal. Ook al was die tijdelijk verplaatst naar de ruime Prodentfabriek. Pas na het boos opstappen van een aantal oppositieleden werd ingevoerd dat raadsleden ook digitaal – thuis, vanachter de computer – konden meestemmen.

Vrijwel geruisloos blijkt dit besluit te zijn teruggedraaid. Wie wil meepraten of meestemmen bij een besluitvormende vergadering, moet naar de Prodentfabriek en heeft anders niets in de melk te brokkelen. Intussen is het zomerreces nog niet begonnen; de laatste raadsvergadering is pas op 13 juli. Daarna wordt er weer vergaderd op 31 augustus.

KWETSBARE MINDERHEID Voorstanders van het terugdraaien van dit besluit zullen betogen dat de tijdelijke locatie ruim genoeg is om anderhalve meter afstand te houden. Tegenstanders zeggen dat kwetsbare en/of oudere raadsleden niettemin thuis moeten blijven. Vier raadsleden hadden acht maanden lang geen stem kunnen uitbrengen toen acht wél aanwezige collega’s uit solidariteit wegliepen van de vergadering van 23 november 2020.

Hans van Wegen (BPA) constateerde deze week als eerste dat hij als 70-plusser weer thuis kon blijven. Hij schreef een brief aan het college, die in het bezit is van deze krant: ,,U hebt besloten, zonder rekening te houden met een kwetsbare minderheid, om niet meer digitaal te vergaderen met de gemeenteraad. De BPA betreurt dit zeer. Om verschillende medische redenen kruipen wij niet met z’n allen in één zaal. We beschouwen dit besluit van onze voorzitter, burgemeester Bolsius, als ondemocratisch.’’

Hij verbaast zich erover dat de bestuurders – vooral die van GroenLinks en D66 – zich inzetten voor minderheden als de homogemeenschap, maar niet voor een minderheid die onderdeel is van de gemeenteraad.

Van Wegen weet zich gesteund door meer oppositiepartijen, zo laat Ben Stoelinga (Amersfoort2014) weten. Stoelinga’s fractie en de SP zijn ook ongelukkig met de plotselinge beslissing. Wat Stoelinga betreft, wordt het digitaal vergaderen pas opnieuw overwogen in september, als alle betrokkenen twee keer gevaccineerd zijn. Hij appt geërgerd naar de verslaggever: ,,Maar ja, kritische oppositieleden schofferen is gebruikelijk in de Amersfoortse bestuurscultuur!’’

‘ARROGANTIE’ Volgens Stoelinga is die cultuur ‘in Amersfoort nog meer verziekt dan in Den Haag’. De coalitiepartijen, gesteund door CDA en PvdA, stemden in met dit besluit zonder daarbij de oppositie te horen. Waarom? ,,Arrogantie, partijbelang en een ambtelijk apparaat dat alleen dienstbaar is aan het college en de coalitie. Daarnaast ontbeert de Amersfoortse gemeenteraad een krachtige en onafhankelijke burgemeester die opkomt voor de rechten van alle raadsleden, en in het bijzonder die van de oppositie!’’

Terwijl hij deze boodschappen doorgaf, kon hij op zijn computerscherm een vergadering volgen, echter zonder de mogelijkheid zijn stem te laten horen. De email van de BPA zal volgens hem weinig effect hebben: de coalitie beschikt over een meerderheid en neemt daarmee de beslissingen. Een meerderheid die er ook mee akkoord was gegaan dat vier raadsleden uitgesloten waren van spreek- en stemrecht, acht maanden lang in 2020.

Het digitale magazine De Stadsbron (www.destadsbron.nl) publiceerde op 17 mei dit jaar de bevindingen van grondige research door de gepensioneerde onderzoeker/beleidsadviseur Stan Iking onder de kop ‘Onderzoek toont aan: oppositie voeren lijkt zinloos, dualisme ontbreekt’. Het dualisme is de door de wet voorgeschreven scheiding tussen de uitvoerende en besluitvormende macht. De gemeenteraad wordt geacht het college van b & w te controleren, maar doet dat nauwelijks. De coalitiepartijen – vertegenwoordigd in het college – houden de gelederen dusdanig gesloten, dat discussies stuk lopen en tegenspraak geen zin heeft.