Vahstal

BPA wil weten wat D66 wethouder van financiën vindt van de oplopende maandelijkste Kosten inzake Vahstal –

Aan de voorzitter van de raad
Steller: Burger Partij Amersfoort (BPA)
Onderwerp: De na december 2020 oplopende financiële schade met Project Ontwikkelaar
Vahstal –

Het college wordt verzocht ( na aanleiding van de Toelichting hieronder ) de volgende vragen
schriftelijk te beantwoorden:
1) Er vanuit gaande dat bovenstaande feiten kloppen, is het College het dan eens met de
berekening (zie de Toelichting hieronder) die de BPA hierover heeft gemaakt.

2) Welke juridische, financiële en inhoudelijke stappen onderneemt het College anno
December 2022, nu twee jaar na de definitieve vaststelling, om de huidige Hoofdsom (van 5
of 48 miljoen) niet nog verder te laten oplopen ?

3) Is het College bekend met het feit dat het College van de gemeente Vijfheerenland, inzake
een conflict met een heipalen-fabrikant (begonnen in 1990/1994) in december 2020 door een
Arrest van het Gerechtshof uiteindelijk is veroordeeld tot totaal 90 miljoen euro ?
4) En is het College bekend met het feit dat bij die veroordeling van de gemeente

Vijfheerenland het oorspronkelijk bedrag, aanvankelijk ging het maar om 28 miljoen (het
Arrest van de Rechtbank in 1994) maar dat het eindbedrag van 90 miljoen zo hoog is
geworden, door de oplopende jaarlijkse wettelijke Rente ?

Dit omdat het College van Vijfheerenland gedurende jaren, en jaren, en jaren niet wenste te
betalen en het eindbedrag van Rente op Rente uiteindelijk van 28 miljoen Hoofdsom tot 90
miljoen Eindsom opliep ?

Toelichting
Zeer recent is er weer een openbare Rechtszaak in de Rechtbank in Utrecht geweest inzake
Gemeente Amersfoort versus Vahstal –

Hier sprak de advocaat van de gemeente Amersfoort over een – door bindend adviseurs reeds
vastgestelde – claim van 48 miljoen – De uitspraak van bindend adviseurs is van december
2020, dat is dus nu twee jaar geleden.

Op de vraag van de Rechtbank in Utrecht aan de advocaat van de gemeente Amersfoort
antwoordde die, dat de gemeente Amersfoort slechts uitgaat van een claim van maximaal 5
miljoen.

Maar de BPA gaat er vanuit dat (helaas, helaas voor de gemeente Amersfoort ) dat de claim
van Vahstal van 48 miljoen overeind blijft. Immers de BPA berekende zelf, reeds lange tijd
geleden, ook de Vahstal claim. En toen kwam de BPA uit op een bedrag tussen de 40 en 50
miljoen.

Wat het ook zei, vanaf december 2020, nu dus twee jaar geleden, geldt bovenop de claim (van
5 of 48 miljoen) ook nog eens de wettelijke rente van 8 % vanaf december 2020.
a) Dat betekent concreet dat bij een claim van 5 miljoen – vanaf december 2020 – er tenminste
33.000,00 euro per maand ( ! ) bij de Hoofdsom bijkomt. – En dit voor ieder jaar met Rente op
Rente.
en
b) Dat betekent concreet dat bij een claim van 48 miljoen – vanaf december 2020 – tenminste
320.000,00 euro per maand ( ! ) bij de Hoofdsom bijkomt.
Dit alles staat los van alle gemeentelijke advocaten kosten. En de advocaten kosten van de
tegenpartij die de gemeente Amersfoort, bij een onherroepelijke veroordeling, óók dient te
vergoeden !

En dat voor ieder nieuw kalender jaar, na december 2020, met 8 % Rente over de Hoofdsom,
en het jaar daarop, 8 % over dat nieuwe totaal bedrag van het jaar daarvoor.

Hans van Wegen, BPA.