Gevaarlijke Verkeersituaties

Samen met de VVD maakt de BPA zich grote zorgen over de Verkeersafwikkeling bij het Meander Ziekenhuis –

Aan de voorzitter van de raad

Steller: Maarten Flikkema (VVD), Hans van Wegen (BPA)

Onderwerp: Bereikbaarheid Meander ziekenhuis

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

 1. Wat is de verkeerscapaciteit van de Maatweg en hoeveel procent van die verkeerscapaciteit
  wordt op dit moment gemiddeld per dag gebruikt? Hoeveel procent van die
  verkeerscapaciteit wordt bij extreme drukte en in de spits gebruikt?
 2. Wat is de invloed van de huidige verkeersdrukte binnen en buiten de spits op de Maatweg op
  de aanrijtijden van ambulances van en naar het Meander MC?
 3. Welke verkeerscapaciteit verwacht het Meander MC nodig te hebben in het geval van
  ernstige regionale calamiteiten voor hulpdiensten en past dit boven op de hoeveelheid
  verkeer die nu gemiddeld en gedurende de spits gebruik maakt van de Maatweg?
 4. Wat is de verwachte ontwikkeling van de verkeersdrukte op de Maatweg gelet op de
  ruimtelijke ontwikkeling in en om het centrum van Amersfoort?
 5. Welke mogelijkheden ziet het college om de bereikbaarheid van het Meander MC voor
  hulpdiensten te verbeteren?


Toelichting
Het Meander Medisch Centrum is gevestigd aan de Maatweg in Amersfoort waar hulpdiensten en
normaal verkeer gebruik maken van dezelfde weg. Daarnaast is de Maatweg een doorgaande weg
langs Hoogland. De VVD en BPA maken zich zorgen over de verkeerscapaciteit van de Maatweg in
het geval van regionale calamiteiten als veel hulpdiensten van en naar het ziekenhuis moeten.

Op vrijdagmorgen 3 februari jl was er een groot verkeersincident bij de kruising Nijverheidsweg
Noord- Radiumweg ten hoogte van de Bouwmaat. Daardoor kon het verkeer uit Bunschoten op de
N199 alléén maar worden afgewikkeld via de Maatweg, langs het Meander ziekenhuis de stad in. En
omgekeerd, de stad uit, richting A-1 en Bunschoten ook alléén maar langs het Meander. Met andere
woorden, het verkeer kon van beide kanten de Eem niet over – naar de Amsterdamseweg of de N199 –
en moest omrijden via de Maatweg. Hier is het Meander Medisch Centrum gevestigd, maar de
Maatweg heeft slechts twee keer één rijbaan.

Behandelaars, verplegend personeel en bezoekers, patiënten komen vaak van ver. En voor een groot
deel met de auto. Afgelopen vrijdag (3 februari) heeft dit urenlang tot heel veel vertragingen voor
alle betrokkenen en tot heel opstoppingen geleid. Ook voor de Hulpverlening en Ambulances. Dat
vinden de VVD en BPA onverantwoord.

In Utrecht hebben verkeersopstoppingen bij het UMC eerder geleidt tot wijzigingen van de wegen in
de buurt van het UMC om de bereikbaarheid van het ziekenhuis voor hulpdiensten te verbeteren.
VVD en BPA willen graag van het college weten wat de verkeerscapaciteit van de Maatweg, wat het
huidige gebruik is en in hoeverre de Maatweg de verkeerscapaciteit kan bieden in geval van
regionale calamiteiten.