Gevaarlijke VerkeersituatiesVeiligheidVragen

Vragen – Onveilige Rotondes in Amersfoort

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE

Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad

Nummer:

Datum: 29 mei 2018

Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Amersfoort.

Steller: de Burger Partij Amersfoort (BPA)

Onderwerp: Onveilige Rotondes in Amersfoort

Het College wordt verzocht, n.a.v. onderstaande BPA Toelichting, de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

 1. Is het College op de hoogte van de informatie, zoals genoemd in de toelichting, en kan zij de juistheid van het onderzoek, betreffende Amersfoort, onderschrijven?
 2. In Amersfoort mogen fietsers vaak de rotonde in twee richtingen om fietsen. Dit wijkt af van de CROW-richtlijnen. Waarom heeft, volgens het College, de gemeente Amersfoort hier desondanks voor gekozen?
 3. Voor welke rotondes in Amersfoort is er bij aanleg van de CROW-richtlijnen afgeweken? En voor ieder van deze afwijkende rotondes:
  1. Op welke punten is er van de richtlijn afgeweken?
  2. Waarom is op dit punt van de richtlijn afgeweken?
 4. Wat adviseert de provincie Utrecht aan de gemeenten, waaronder Amersfoort, over het hanteren van de landelijke CROW-richtlijnen?
 5. Is het College voornemens om bij de verbouwing van rotonde De Nieuwe Poort de CROW-richtlijnen te volgen?
  1. Zo nee of niet integraal: Waarom niet?
 6. Is het College voornemens om bij de aanleg of verbouwing van Amersfoortse rotondes de CROW-richtlijnen te volgen?
  1. Zo nee of niet integraal: Waarom niet?

BPA Toelichting

Op 11 april 2018 publiceerde RTL Nieuws de resultaten van haar onderzoek naar de veiligheid van verkeersrotondes in Nederland. “Nederland telt steeds meer rotondes. Ze verschijnen in alle soorten en maten met elk eigen verkeersregels. En dat zorgt niet alleen voor onverwachte en onoverzichtelijke situaties, maar leidt ook tot onnodig veel ongevallen.”

Opvallend is de opmerking: “Sinds 1998 wordt al gepleit voor eenheid in rotondes.

Daarom is een richtlijn opgesteld, die is onderschreven door alle partijen die te maken hebben met verkeersveiligheid. Maar bij aanleg van nieuwe rotondes worden de regels regelmatig genegeerd. En dat leidt weer tot onveilige situaties en ongevallen.

Van de 253 rotondes binnen de bebouwde kom met de meeste ongevallen, voldoet maar liefst 65 procent niet aan de richtlijn.”

“Dit bewijst dat rotondes die niet aan de CROW richtlijn voldoen relatief gezien veel gevaarlijker zijn”, stelt hoogleraar Van Wee.

“De verschillende type rotondes werken risico verhogend. Het is vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid goed dat er rotondes worden aangelegd, maar doe het dan wel consistent. Uniformiteit komt de verkeersveiligheid ten goede.”

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat ergert zich aan de eigenwijsheid van wegbeheerders. “Wees verstandig en probeer niet allemaal het wiel opnieuw uit te vinden.”

Zie https://www.rtlnieuws.nl/sites/default/files/content/documents/2018/04/11/Verantwoording_o nderzoek_rotondes_RTL_Nieuws_0.pdf voor de verantwoording van dit onderzoek.

Ook de rotondes van de gemeente Amersfoort staat er in dit onderzoek gekleurd op. Met name de volgende vier rotondes trekken de aandacht van de BPA. Tussen 2014 en 2017 waren er

 6 ongevallen op rotonde De Nieuwe Poort
 6 ongevallen op de rotonde met Arnhemseweg, Bergstraat, Leusderweg, Prinses
Julianaplein
 5 ongevallen op de rotonde met Flierbeeksingel, Kamp, Scheltussingel, Van
Randwijcklaan
 4 ongevallen op de Stichtse Rotonde

Zie ook  https://www.rtlnieuws.nl/buurtfacts/verkeer/rotondes-veroorzaken-onnodig-veel- ongelukken  https://www.rtlnieuws.nl/buurtfacts/verkeer/zo-gevaarlijk-zijn-rotondes-bij-jou-in-de- buurt

Basiskenmerken van kruispunten en rotondes: https://www.crow.nl/publicaties/basiskenmerken-kruispunten-en-rotondes

Met de verbouwing van rotonde De Nieuwe Poort in het verschiet hoopt de BPA dat Amersfoort de CROW-richtlijnen na zal leven om niet alleen de doorstroming, maar ook de verkeersveiligheid in Amersfoort te bevorderen.