AD Amersfoortse CourantBriefOpmerkelijk

Open brief – Oproep tot Maatregelen aan Burgemeester

Open voorzitter van de gemeenteraad:

Burgemeester Lucas Bolsius

18 oktober 2018, Amersfoort

Geachte burgemeester,

Graag brengen wij de volgende Twitter correspondentie onder uw aandacht.

Zo nu weten we ook dat @fractie_bpa een teringhekel heeft aan de Islam. Deze partij is al jaren een schande voor de Amersfoortse politiek. Dit toont dat opnieuw aan.

Daarnaast publiceerde het AD Amersfoort op 18 oktober 2018 de volgende citaten van beide heren:

,,Het was voor mij al langer duidelijk dat de BPA in de extreemrechtse hoek zat, maar de partij sprak zich er nooit openlijk over uit, of gebruikte verbloemende woorden”, aldus El Messaoudi. ,,Voor mij bekent de partij hiermee eindelijk eens kleur. We leven in een vrij land, dus je mag ‘leuk vinden’ wat je wilt, iedere politieke ideologie aanhangen die je wilt en elke religie verafschuwen die je wilt. Maar de BPA moet voortaan niet meer aankomen met steun voor voorstellen over diversiteit of zo, dat zou volstrekt belachelijk zijn.”

El Messaoudi krijgt onder meer bijval van D66-raadslid Dirk-Joost van Hamersveld. ,,Deze ‘partij’ is al jaren een schande voor de Amersfoortse politiek. Dit toont dat opnieuw aan.”

De Burger Partij Amersfoort (BPA) is van mening dat voorgaande uitlatingen meervoudig in strijd zijn met de gedragscode voor gemeenteraadsleden van Amersfoort. Wij verwachten dat u deze opvatting met ons deelt.

Derhalve verwachten wij van u hierop passende maatregelen te nemen en hier tijdens een openbare raadsvergadering, namens de raad, afstand van te nemen.

In afwachting van uw antwoord verblijven wij,

Hans van Wegen

En

Ralph Langendam

Fractie Burger Partij Amersfoort