Kwaliteit van bestuurVragen

Vragen – Juridische Vastlegging Collegevergaderingen

Nummer: 2019-013

Datum: 30 Januari 2019

Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Amersfoort.

Steller: de Burger Partij Amersfoort (BPA)

Onderwerp: juiste Juridische vastlegging van de Amersfoortse College Vergaderingen


Het College wordt verzocht, n.a.v. onderstaande BPA Toelichting, de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

 1. Is het College, op de hoogte van de Gemeentewet artikelen 52 en 55 ( en anderen artikelen) v.w.b. de juiste juridische vastlegging enz. van de College vergaderingen ?
 2. Zo ja, is het College bereidt om aan de BPA – en de gehele gemeenteraad, het hoogste controlerende Orgaan in Amersfoort – haar Reglement van Orde voor haar College vergaderingen, ter beschikbaar te stellen ?
 3. Zo nee waarom niet ?
 4. Zo ja, sinds wanneer bestaat het Reglement van Orde voor haar College vergaderingen?
 5. Of bestaat dit, juridisch wettelijk verplicht, Reglement van Orde voor haar College vergaderingen niet in Amersfoort ?
 6. De BPA heeft begrepen dat er van de College overleggen, van de laatste 10/15/ 20 jaar, geen Verslagen meer worden gemaakt. Is dat juist volgens het College ?
 7. Zo ja, waarom ?
 8. Zo nee, waarom niet ?
 9. Als er geen Verslagen worden gemaakt van de College overleggen, is de Conclusie van de BPA dan juist, dat geen enkele Rechtspersoon later terug kan komen, op die eerdere Besluiten in het College ( in eerdere College vergaderingen ) c.q. een Beroep op deze College besluiten kan gaan doen !
 10. Is de conclusie van de BPA volgens het College juist, dat indien er geen schriftelijke Verslaglegging van de College overleggen van de laatste 5/10/15/20 jaren plaats vindt, de ambtelijke staf alle vrijheid  (in onze eigen woorden ) heeft in de latere Uitvoering van de College besluiten, of te wel “geheel de vrije hand” heeft ?
 11. Zo nee, wie bewaakt dan deze Uitvoering van de College besluiten in de praktijk, en voert daarbij ook de juiste juridische Controle uit ?

Toelichting

De Gemeentewet artikelen 52 en 55 ( en anderen ) v.w.b. de College vergaderingen zijn wat de BPA erg duidelijk:

Artikel 52

Het college stelt een reglement van orde voor zijn vergaderingen en andere werkzaamheden vast, dat aan de raad wordt toegezonden.

Artikel 54

 1. De vergaderingen van het college worden met gesloten deuren gehouden, voor zover het college niet anders heeft bepaald.
 2. Het reglement van orde voor de vergaderingen kan regels geven omtrent de openbaarheid van de vergaderingen van het college.

Zie ook de antwoorden op deze schriftelijke vragen.