Begroting en KadernotaFinancieel GezondKwaliteit van bestuurPersberichtSociaalVeiligheid

Persbericht – Bijdrage Kadernota 2019 – 2024

Geachte voorzitter,

De BPA zal het kort houden.

Wij dienen vanavond slechts één motie in.

De Burger zal de komende jaren de rekening gepresenteerd krijgen van een miljoenentekort, omdat de coalitie vast zal houden aan haar plannen.

Wij vinden dat niet eerlijk, omdat Amersfoorters recent al een forse belastingverhoging hebben gekregen.

Naar het zich nu laat aanzien gaat het om tekorten van 2,5 miljoen euro in 2020; 11 miljoen in 2021 en maar liefst 23 miljoen in 2023! Voor de komende vijf jaar komt dit op een totaal van 70,2 miljoen euro.

Dit is 468 euro per inwoner van Amersfoort, zonder kinderkorting!

Het is volgens de BPA tijd dat Amersfoort duidelijke keuzes gaat maken. Er moet meer geld naar Jeugdzorg, Woningbouw, Ouderen en Handhaving en we zouden moeten stoppen met geldverslindende projecten als de Westelijke Ontsluiting of het eindeloos, 18/20 jaar juridisch procederen tegen een Amersfoort Projectontwikkelaar d.m.v. zeer dure advocaten van de Zuid-As.

Zo kom je als Amersfoort wel aan 11 miljoen per jaar externe inhuur.

Als we nu stoppen met de Westelijke Ontsluiting valt er niet alleen een hoop geld vrij om deze tekorten mee op te vullen, maar komt er mogelijk ook bouwcapaciteit vrij voor de aanpak van een echt verkeersprobleem: klaverblad Hoevelaken.

Een ander voorbeeld.

De lokale partijen hebben recent in dit Stadhuis een hoorzitting georganiseerd.

Hierbij is een Amersfoortse Burger en Projectontwikkelaar aangehoord over diens Visie op een langslepend conflict van maar liefst 20 jaar met de gemeente en was er de gelegenheid om verduidelijkende vragen te stellen.

Het ging dus uitdrukkelijk niet om een rechtszitting, een discussie, politieke standpunten, meningen of van welke partij er dan ook uiteindelijk gelijk heeft.

Als medeorganisator verwacht de BPA tenminste respect en aanwezigheid van de Coalitie.

Echter, zowel de VVD als ChristenUnie, D66 en GroenLinks stuurden allen, geen enkele woordvoerder naar deze Hoorzitting

Maar Amersfoort-2014 alswel de BPA, CDA en PvdA hebben wel verduidelijkende vragen kunnen stellen.

Zelfs D66-wethouder Stegeman, die samen met VVD-wethouder Buijtelaar momenteel verantwoordelijkheid draagt voor dit 20 jaar slepende Dossier, bleef op de gang staan, en liet zich niet zien tijdens deze Hoorzitting.

Wat de BPA betreft bewijst dit opnieuw dat in Amersfoort drie van de zeven wethouders overbodig zijn. De Amersfoortse Burger betaalt hiervoor wel grof geld: 2 ton per jaar per stuk.

Voorzitter, bovendien vond en vindt dit debacle plaats onder Uw voorzitterschap van zowel het College als deze gemeenteraad.

Dit doet de BPA pijn. Evenals dat de Wethouder van de Democraten 66 op de gang blijft staan; weigert zijn juridisch verantwoording te nemen, en zijn VVD-collega er alleen op af stuurt.

Het is de BPA duidelijk dat er onzichtbare krachten in dit huis de Baas zijn, wanneer de volledige Coalitie van VVD, ChristenUnie, D66 en GroenLinks en zelfs een verantwoordelijk Wethouder van D66 huize, niet bij een dergelijke Hoorzitting aanwezig zijn, dan wel mogen zijn.

Wanneer iemand in deze positie als Project Ontwikkelaar bereid is om diens verhaal te doen dan kun je op zijn minst het fatsoen opbrengen om ernaar te luisteren en diegene netjes te woord te staan.

Dit gaat niet alleen voorbij aan de gedragscode voor raadsleden, maar tart zelfs de normen van fatsoen.

Voorzitter, hieruit blijkt, volgens de BPA, dat de Coalitie de huidige Oppositie totaal niet serieus neemt, en alles van tevoren afstemt en samen af kaart.

Het moge duidelijk zijn dat wij hier en nu, dan niet “voor spek en bonen” een uitgebreid verhaal voor de Kadernota gaan houden.

Wel hebben wij U een Motie beloofd.

(Zou NU onze BPA Motie BOA’s geprojecteerd kunnen worden?)

(Plus de getallen uit de andere 150.000 plus gemeenten)

Voorzitter, aangezien Amersfoort een doorsnee 150.000 plus gemeente van Nederland is, met tenminste vergelijkbare problemen in omvang en aantal, wordt het echt de hoogste tijd dat we ons BOA-bestand vergroten van 23 naar tenminste 35, maar liever 40 fulltime FTE-krachten.

Daarom bevelen wij de Raad deze BOA-Motie van harte aan.

De fractie van de Burger Partij Amersfoort (BPA)

Ralph Langendam

en Hans van Wegen