Financieel GezondPersbericht

Statement Begroting 2020 – 2023

Dank u wel voorzitter,

De BPA zal slechts een klein aantal van de opvallende punten uit de begroting bespreken.

Woningbouw

De gemeente Amersfoort groeit uit haar voegen. Er is een enorme vraag naar woningen; betaalbare koopwoningen, maar vooral sociale huurwoningen. In de begroting staan aardige plannen om snel meer woningen te bouwen, maar dit gaat de BPA niet ver genoeg. Alle inspanningen ten spijt slaat het college hiermee nog geen deuk in een pakje boter. De wachtlijst is namelijk nog altijd 10 jaar en deze maatregelen zullen dit niet verbeteren, omdat ondertussen de vraag gewoon blijft toenemen. De BPA wil de wachtlijst veel korter zien. Om dat te bereiken moeten we duizenden sociale huurwoningen en goedkopere koopwoningen bouwen.

Autoluwe binnenstad

Eindelijk gaat het college uitvoeren wat de BPA al jaren aangeeft: maak onze mooie historische en gevoelige binnenstad vrij van motorverkeer. Het geeft namelijk veel geluid en stankoverlast en dat past niet bij deze plek. Wel vinden wij dat het college nog steeds terughoudend is in de uitvoering. De BPA ziet graag dat ook al het zoekverkeer wordt geweerd en dat in de hele binnenstad vergunning parkeren wordt ingevoerd.

Zorg

Het college stelt zich in deze begroting in te zetten om de zorg kwalitatief en betaalbaar te houden. De afgelopen tijd is echter het tegendeel gebleken. Veel mensen zijn de dupe van de bezuinigingen in het sociaal domein. De problemen in de jeugdzorg, ggz en thuiszorg leveren schrijnende voorbeelden. De kwaliteit is volgens de BPA nu dus ver te zoeken. Daarnaast is het ook nog eens onbetaalbaar. De aanstelling van dure adviseurs en het wiel opnieuw moeten uitvinden resulteert in het opsouperen van zorggelden die niet meer aan handen aan het bed kunnen worden besteed. De ambitie van het college klinkt goed, maar is voor ons inmiddels ongeloofwaardig geworden. De BPA wil structureel meer geld naar zorg, want de rek is er meer dan uit. De afbraak van het sociale stelsel gaat anders onherroepelijk door.

Duurzaamheid

We hebben maar één Aarde en daar moeten we zuinig op zijn. Anders hebben de generaties na ons een groot probleem. Daarom moeten we allemaal wereldwijd ons steentje bijdragen door een duurzame levensstijl te omarmen. We moeten ook realistisch zijn. De Amersfoortse bijdrage aan de wereldproblematiek is slechts een druppel op de gloeiende plaat. Het beste jongetje van de klas willen zijn kost ons veel, maar levert weinig op. Wanneer we met een realistische blik naar de begrotingsplannen kijken dan vindt de BPA deze niet alleen te ambitieus, maar ook weinig effectief. Met wat groen op bushokjes, het opofferen van groen voor zonnepanelen of het plaatsen van enkele windmolens vlakbij woonwijken gaan we de wereld niet redden. De overheid lijkt bovendien blind voor de problemen met de aanleg van warmtenetten in de randstad. De BPA ziet liever dat er geïnvesteerd wordt in bewezen duurzame technieken, waarmee we echt vooruitkomen. Investeer bijvoorbeeld in grote duurzaamheidsprojecten op landelijk of Europees niveau.

Afsluiting

Voorzitter, de BPA rond af. Wij zijn niet blij met deze begroting. Dit zeggen we niet omdat we een oppositie partij zijn, maar omdat we er oprecht van overtuigt zijn dat we hiermee de verkeerde kant op gaan. Wij begrijpen dat het coalitieakkoord belangrijk is, maar dat is nog geen reden om het verstand uit te schakelen. Daarom wensen wij de raad veel wijsheid toe in haar beslissing. Voorzitter, dank voor uw aandacht.