Gevaarlijke VerkeersituatiesIn de mediaKwaliteit van bestuurOverlast

In de media – Stuk Gaas wordt (Slinger)hek

Bron: Hooglanderveen Hub / De Glaset

Gemeenteraadslid R. Langendam (BPA) heeft vragen gesteld over perikelen rondom het “Glasvezelhuis”. Antwoord van B&W op 17 nov. : Wij hebben eerder meldingen van bewoners ontvangen over het bestaan van olifanten- paadjes in de groenstrook rondom het glasvezelhuis. Uiteraard staat deze paadjes niet in het bestemmingsplan en is daarom eerder al een walletje aangebracht om de doorgang af te sluiten.

Nu is, doordat het eigenlijke fietspad afgesloten is vanwege de werkzaamheden aan de Veentunnel, een veelgebruikt pad links van het huisje ontstaan, waar omwonenden overlast door ervaren en er bovendien een verkeersonveilige situatie is ontstaan. Om die verkeersonveilige situatie op te lossen, is gekozen voor een tijdelijke afsluiting met een gazen hek, dat vernield wordt. Achteraf gezien was deze keuze niet de beste.

Daarom willen we de situatie ter hoogte van het glasvezelhuisje aanpassen door fietshekjes of een slingerhek conform de daarvoor geldende richtlijnen te plaatsen. Het betekent dat (brom)fietsers dit pad ook kunnen gebruiken, maar de snelheid bij het oprijden van de Brenninkmeijerlaan zal dan zeer beperkt zijn, waardoor de verkeersveiligheid verbeterd wordt.
Bovendien blijven zo de defibrillator, de glasbak en de PMD-container goed bereikbaar voor de bewoners van de Jan Koklaan en Martin Boonlaan.

Zie ook de schriftelijke vragen over dit onderwerp