Begroting en KadernotaBinnenlands BestuurFinancieel GezondIn de mediaJuridische ProblematiekKwaliteit van bestuurVahstal

Binnenlands Bestuur – ‘College Amersfoort blijft raad onjuist informeren’

Bron: Binnenlands Bestuur

Thumbnail

De Amersfoortse raad wordt ‘helaas op vele momenten onjuist en onvolledig geïnformeerd’, is de conclusie van projectontwikkelaar en bouwer Hans Vahstal in reactie op uitspraken van wethouder Hans Buijtelaar tijdens een recent (digitaal) rondetafelgesprek. ‘Wij noemen niet alle onjuistheden, maar stippen slechts enkele belangrijke zaken aan.’

Wettelijke rente is 8 procent
Ten eerste wijst Vahstal op de wettelijke rente die anders is dan wethouder Buijtelaar voorstelde in het rondetafelgesprek, een opmerking die de Burger Partij Amersfoort (BPA) ook al maakte tijdens het gesprek. ‘De rente is niet laag. Immers, deze bedraagt op dit moment 8 procent’, schrijft Vahstal. Een check op de website van de rijksoverheid leert dat dit voor handelstransacties inderdaad het geval is. Daarnaast stelt Vahstal dat hij tijdens onderhandelingen en pogingen tot schikking nooit heeft afgebroken, in tegenstelling tot wat Buijtelaar suggereerde. ‘Dit gebeurde altijd door de gemeente.’

Twee zaken door elkaar gehaald
Ook suggereerde Buijtelaar volgens Vahstal ten onrechte dat zijn bedrijf zich niet bij de eindbeslissing van de bindend adviseurs zou neerleggen, omdat er nog een procedure bij de rechtbank loopt. ‘Dit is onjuist. Er loopt nog een zaak bij de rechtbank, maar deze is niet van invloed op de eindbeslissing van de bindend adviseurs. Deze zaak betreft een andere discussie.’ Daarnaast worden volgens Vahstal in de discussie twee zaken door elkaar gehaald, namelijk de uitspraak van de bindend adviseurs van afgelopen december en het eerdere deskundigenrapport. ‘Dit deskundigenrapport heeft nu geen zelfstandige betekenis meer. Het enige wat status heeft is de recente eindbeslissing.’

College wilde geen vernietiging tussenbeslissingen
Een laatste punt dat Vahstal aanroert is dat de wethouder selectief uit een raadsinformatiebrief uit 2019 citeert. ‘Hij laat daaruit één belangrijk punt weg, namelijk het feit dat het college daarin heeft aangegeven te berusten in (tussen)beslissingen van bindend adviseurs en daarvan geen vernietiging bij de rechtbank te vragen.’ Inderdaad blijkt deze zinsnede in de raadsinformatiebrief van 13 februari 2019 onder het kopje ‘consequenties’ te staan.

BPA wil nieuw rondetafelgesprek
De BPA zal het presidium vragen om opnieuw zo snel mogelijk een rondetafelgesprek te agenderen, waarbij naast de accountant van Deloitte ook Vahstal zelf aanschuift om zijn visie op de afgelopen 18 jaar te geven. ‘Hopelijk kan onze burgemeester Lucas Bolsius, voorzitter van college en raad, hier ook een sturende rol in gaan spelen. De financiële en zakelijke belangen voor Amersfoort zijn te groot.’ Om dat te benadrukken wijst de partij erop dat de wettelijke rente ‘iedere kalenderdag maar gewoon doortikt’.