Kwaliteit van bestuurParkeren / AutoluwVragen

Vragen – Veranderende Parkeerbehoefte Binnenstad

 1. Is het College op de hoogte van de toelichting zoals hieronder vermeld door de Burger Partij Amersfoort (BPA)?
 2. Welke kerngetallen (per wijk) staan momenteel aan de basis van het parkeerbeleid in de gemeente Amersfoort?
 3. Herkent het College zich in het beeld van de BPA dat door de Corona pandemie de stijging van thuiswerkers in een stroomversnelling is geraakt?
  1. Zo nee, waarom niet?
 4. Hoe verwacht het College dat de parkeerbehoefte zich per wijk de komende jaren zal ontwikkelen ten gevolge van de toename aan thuiswerkers?
 5. Welke gevolgen heeft deze verwachting voor de kerngetallen die het College hanteert?
 6. Herkent het College zich in het beeld van de BPA dat door de toename aan thuiswerkers de parkeerdruk, die nu al problematisch hoog is in de binnenstad, de komende jaren steeds hoger wordt als er beleidsmatig niet wordt bijgestuurd?
  1. Zo nee, waarom niet?
 7. Is het College voornemens om naar aanleiding van dit inzicht de kerngetallen c.q. het parkeerbeleid aan te passen om op de toekomst van 5+ jaar voorbereid te zijn?
  1. Zo nee, waarom niet?

Toelichting door de fractie van de Burger Partij Amersfoort (BPA):

Door de Corona pandemie is het proces van digitalisering in een stroomversnelling geraakt. Steeds meer mensen zien de voordelen van thuiswerken en videobellen is een realistisch alternatief geworden voor de fysieke vergadering.

Zelfs wanneer deze Corona crisis lang en breed voorbij is zullen veel mensen thuis blijven werken. Dit zien we bijvoorbeeld terug in de sterke stijging van thuiswerkers tussen de eerste en tweede Coronagolf ten opzichte van voor deze Coronatijd.

Het stijgende aantal thuiswerkers is uiteraard ook van invloed op de parkeerbehoefte in Amersfoort als geheel en de binnenstad in het bijzonder. De filosofie bij de huidige kerngetallen voor parkeren van gemeente Amersfoort is altijd geweest dat de werkenden overdag plaats maken voor bezoekers, zoals thuiszorg, aannemers, klusjesmannen, maar ook toeristen en werkenden van elders.

De Burger Partij Amersfoort (BPA) heeft het adagium: “Regeren is Vooruitzien”. Vanuit dit idee voorzien wij dat deze filosofie nu in rap tempo door de tijd wordt ingehaald. De parkeerbehoefte zal sterk veranderen door de stijging van het aantal thuiswerkers, omdat zij overdag geen plaats meer maken voor de bezoekers van de (omgeving van) de binnenstad.

Omdat de BPA verwacht dat de parkeerbehoefte de komende jaren (ook na Corona) sterk zal blijven stijgen, zien wij graag dat het College hierop voorsorteert. Naar idee van de BPA lopen de gehanteerde kerngetallen voor parkeren nu al niet meer in de pas met de realiteit en effect zal de komende jaren alleen maar groter worden.