Begroting en KadernotaCorona pandemieDuurzaamheidFinancieel GezondJuridische ProblematiekKwaliteit van bestuurMening van de BPAPersberichtRenovatie StadhuisSociaalSociale ZakenVahstalWarmtenetWestelijke OntsluitingZonnevelden

Persbericht – BPA-statement kadernota 2021

Schande deze voorstellen van de D66 wethouder financiën !

Corona heeft een diep gat geslagen in onze maatschappij. Of het nu het verlies van dierbaren, onze baan of sociale stabiliteit is, vrijwel iedereen werd en wordt hard geraakt door deze globale crisis.

Onder druk van de provincie Utrecht had Amersfoort de voorgaande jaren een reserve opgebouwd. De coronacrisis is als aanleiding gebruikt om deze spaarpot om te keren en daarmee door te gaan met alle lopende projecten alsof er niets aan de hand is.

Amersfoort gaat door met de Westelijke Ontsluiting, procederen tegen Vahstal, de bouw van een nieuw Stadhuis en de aanleg van de GroenLinks en D66 hobby’s n.l. warmtenetten, windmolens en zonnevelden.

Aan de andere kant, wordt de crisis nu wel als argument gebruikt om te stoppen met de participatievergoeding, te beknibbelen op het mantelzorgcompliment en de individuele inkomenstoeslag te verlagen.

De Burger Partij Amersfoort (BPA) vindt dit schofferen van vrijwilligers en het uitkleden van de meest kwetsbare burgers een grove schande en wij zullen er dan ook alles aan doen om de schade hiervan te beperken.

Ralph Langendam en Hans van Wegen, fractie BPA