AD Amersfoortse CourantIn de mediaMening van de BPASociaalVeiligheid

In de media – Antwoorden op vragen over het Vuurwerkverbod

Antwoorden op vragen van het AD Amersfoortse Courant over het aanstaande vuurwerkverbod.

Moet het kabinet voor komende jaarwisseling besluiten tot een algeheel vuurwerkverbod?

Ja, als het aan de Burger Partij Amersfoort (BPA) ligt worden het afsteken en bezitten van vuurwerk zo snel mogelijk strafbaar en wordt hier streng op gehandhaafd; ook in de periode rondom de jaarwisseling. De redenen hiervoor zijn onder meer:

 • Hoge kosten voor de maatschappij door      
  • (opzettelijke) vernielingen van en branden in de openbare ruimte
  • lichamelijke letsels, waaronder de mishandeling van hulpverleners (Politie, Brandweer, Ambulance, BOA’s, …)
  • ongelukken met het vervoer en de opslag van vuurwerk
 • Slecht voor het milieu en de gezondheid
  • Ouderen, vluchtelingen, oorlogsslachtoffers en (huis)dieren schrikken en zijn angstig.
  • Zware metalen en kruitdampen komen in de lucht terecht, waardoor mensen met chronische longaandoeningen zoals astma of COPD het benauwd krijgen. Deze uitstoot komt later in het oppervlaktewater terecht na een regenbui.
  • Het vuurwerkafval op straat blijft lang liggen.
 • Het is een extra financiële belasting voor mensen met een lage intelligentie en / of opleiding net zoals kansspelen en accijnzen op alcohol en tabak.

Moet het kabinet gelijk besluiten tot een algeheel vuurwerkverbod voor alle jaren die nog komen?

Ja, als het aan de BPA ligt zit er aan dit verbod geen eindtermijn, omdat het onwaarschijnlijk is dat de tegenargumenten in de toekomst aan relevantie verliezen. Bovendien wegen de voordelen, zoals het plezier van enkelen, niet op tegen deze nadelen.

Mocht het rijk niet besluiten tot een vuurwerkverbod voor komende jaarwisseling, moet Amersfoort in lijn met een aantal andere gemeenten in het land het afsteken van vuurwerk dan zélf verbieden?

Ja, als het aan de BPA ligt kiest ook de gemeente Amersfoort voor een algeheel vuurwerkverbod. Wij weten dat het mogelijk is dat vuurwerk uit omringende plaatsen de gemeentegrenzen over komt, maar de gevolgen hiervan zouden met strenge handhaving beperkt moeten kunnen worden.

Hiervoor moet uiteraard wel de BOA, maar zeker ook de Politie capaciteit op orde zijn en de BPA maakt zich hier al lange tijd grote zorgen over.

Zowel over het vuurwerkverbod als over de politie en BOA capaciteit heeft de BPA in het verleden al vele schriftelijke vragen gesteld en erop aangedrongen dat dit goed geregeld wordt.

De BPA is verheugd met dit voornemen van het kabinet en hoopt dat hierdoor eindelijk ook het kwartje bij de burgemeester van Amersfoort valt.