Motie – Minima de dupe van het eigen vermogen

Geplaatst Geplaatst in Moties en Amendementen, Sociaal, Sociale Zaken

De raad van de gemeente Amersfoort, overwegende dat: Om in aanmerking te komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen de overwaarde bij huisbezit gemaximeerd is tot een bedrag, afhankelijk van de situatie, variëren van 2.125,00 tot 7.137,00 euro. Op grond van dit lage maximum slechts acht kwijtscheldingsverzoeken zijn afgewezen in 2018. Door het afwijzen van […]

Motie – Geld voor Innovatie in de Zorg

Geplaatst Geplaatst in Moties en Amendementen, Sociaal

Apart geld voor innovatieve ontwikkelingen in de Zorg Amersfoort, 29 Oktober 2018 De raad van de gemeente Amersfoort Overwegende dat: De Ziekenhuis voorzieningen in Nederlands steeds meer onder druk komen te staan. Ook ons Meander Medisch Centrum volgens de BDO-Benchmark in 2017 een fors verlies leed Het Meander Medisch Centrum in de lijst van 66 […]

Motie – Afschaffen Hondenbelasting

Geplaatst Geplaatst in Honden, Kwaliteit van bestuur, Moties en Amendementen, Sociaal

Afschaffen Hondenbelasting Amersfoort, 6  november 2018 De raad van de gemeente Amersfoort Overwegende dat: Hondenbelasting een achterhaalde belasting is die nog stamt uit de tijd dat honden voor werkzaamheden werden ingezet. Hondenbelasting discrimineert tussen hondenbezit en bezit van andere huis- en gezelschapsdieren. Toename van hondenbezit kan leiden tot minder woninginbraken ouderen en alleenstaanden meer aanspraak […]

Motie – Beperk Overlast Hondenpoep

Geplaatst Geplaatst in Honden, Moties en Amendementen, Sociaal, Veiligheid

Beperk Overlast Hondenpoep Amersfoort, 6 november 2018 De raad van de gemeente Amersfoort Overwegende dat: Hondenpoep op straat en stoep nog steeds een dagelijkse ergernis is voor de hondenbezitters en niet-hondenbezitters in Amersfoort. De dispensers van nieuwe plastic poepzakken regelmatig leeg zijn. Poepbakken regelmatig overvol zijn waardoor de zakjes ook op en naast de bakken […]

Motie – Meer aandacht voor Sport en Gezondheid

Geplaatst Geplaatst in Moties en Amendementen, Sociaal

Motie Meer aandacht voor Sport en Gezondheid Amersfoort, 6 november 2018 De raad van de gemeente Amersfoort Overwegende dat: Overgewicht is een groeiend probleem. We daarom meer sporten moeten blijven stimuleren, in het bijzonder bij risicogroepen zoals ouderen, mensen met een ongezonde levensstijl, overgewicht, enz. verzoekt het college: Te stimuleren dat mensen uit bovenstaande groepen […]

Motie – Gasaansluitingen blijven aanleggen

Geplaatst Geplaatst in Financieel Gezond, Moties en Amendementen

Motie Gewoon de Gas-aansluiting blijven aanleggen Amersfoort, 6 november 2018 Raadsvoorstel: Programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 (5857400) De raad van de gemeente Amersfoort overwegende dat: Het gasloos aanleggen van nieuwbouw wijken wellicht -op de korte en lagere termijn- financieel niet de meest verstandige oplossing is / zal blijken te zijn. Een collectief Warmte-Net, bij lagere […]

Motie – Wet Aanpak Woonoverlast

Geplaatst Geplaatst in Kwaliteit van bestuur, Moties en Amendementen

Aanpassen raadsvoorstel: Wet aanpak woonoverlast Amersfoort, 20 Oktober 2018 De raad van de gemeente Amersfoort Overwegende dat: 1. Zowel in het Delegatiebesluit van 6 December 2016, als in het huidige voorstel van het College: Wet aanpak woonoverlast, er geen enkele democratische Controle (ook niet achteraf) door de Gemeenteraad is ingebouwd, c.q. afgesproken. 2. De Gemeenteraad […]