Vragen – Lachgasverbod in de APV opnemen

Geplaatst Geplaatst in Gevaarlijke Verkeersituaties, Overlast, Veiligheid, Vragen

Is het College op de hoogte van de toelichting zoals hieronder vermeld door de Burger Partij Amersfoort (BPA)? Onderschrijft het College de constatering van de BPA dat het gebruik van lachgas, ook in Amersfoort, tot veel maatschappelijke problemen leidt, zoals verkeersongelukken en overlast? Onderschrijft het College de risico’s van lachgasgebruik voor de volksgezondheid en verkeersveiligheid, […]

Vragen – Positie College in Zwarte Pieten Discussie – Deel 2

Geplaatst Geplaatst in Kwaliteit van bestuur, Sinterklaasfeest, Vragen

Nummer: NTB Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Amersfoort. Steller: Burger Partij Amersfoort (BPA) Onderwerp: de Positie van het College in de Zwarte Pieten discussie Amersfoort Is het College op de hoogte van de toelichting zoals hieronder vermeld door de Burger Partij Amersfoort (BPA)? Is het College nog steeds van mening dat dat haar […]

Vragen – Werkloosheid en Bijstand in Amersfoort door de Corona Pandemie

Geplaatst Geplaatst in Corona pandemie, Financieel Gezond, Vragen

Nummer: 2020-093 Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Amersfoort. Steller: Burger Partij Amersfoort (BPA) Is het College op de hoogte van de toelichting zoals hieronder vermeld door de Burger Partij Amersfoort (BPA)? Wanneer we binnen de WW-uitkeringsaanvragen van het afgelopen half jaar (tijdens de Corona crisis) inzoomen op het postcodegebied van de gemeente Amersfoort. […]

Vragen – Waarom stoppen met de officiële gemeentelijke Publicaties in de papieren De Stad Amersfoort?

Geplaatst Geplaatst in Kwaliteit van bestuur, Vragen

Nummer: 2020-090 Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Amersfoort. Steller: de fractie van de Burger Partij Amersfoort (BPA) Is het College op de hoogte van de toelichting zoals hieronder vermeld door de Burger Partij Amersfoort (BPA) ? Op basis van welke wetswijziging worden volgens het College, de gemeenten, en dus nu ook Amersfoort, onder […]

Vragen – Veiligheid van de BOA’s en de 1,5m afstandsregel in Amersfoort

Geplaatst Geplaatst in Overlast, Veiligheid, Vragen

Nummer: Datum: 22 mei 2020 Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Amersfoort. Steller: Burger Partij Amersfoort (BPA) Onderwerp: Veiligheid van de BOA’s en de 1,5m afstandsregel in Amersfoort Is het College op de hoogte van de toelichting zoals hieronder vermeld door de Burger Partij Amersfoort (BPA) ? Hoe kwalificeert het College het gedrag van […]

Vragen – Stadstuin in Nieuwland

Geplaatst Geplaatst in Kwaliteit van bestuur, Vragen

Nummer: 2020-047 Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Amersfoort. Steller: Burger Partij Amersfoort (BPA) Onderwerp: Vervolgvragen van de BPA over de Stadstuin in Nieuwland Is het College op de hoogte van de BPA-toelichting zoals hieronder vermeld? Heeft de gemeenteraad gedurende de eerste 5 jaar na oprichting Stichting Stadstuin en de beheerovereenkomst van januari 2008 […]

Vragen – Financiële Gevolgen Corona Pandemie – I

Geplaatst Geplaatst in Corona pandemie, Financieel Gezond, Vragen

Nummer: 2020-048 Onderwerp: de BPA wil de Financiële Gevolgen Corona Pandemie weten – deel 1 – Is het College op de hoogte van de BPA-toelichting zoals hieronder vermeld? Over de aanvragen tot financiële ondersteuning ten gevolge van de Corona Pandemie gedurende de afgelopen 42 kalenderdagen ( de Corona Lockdown begon op 12 maart 2020 ) […]

Vragen – Sloop Ziekenhuizen Niet Duurzaam

Geplaatst Geplaatst in Duurzaamheid, Financieel Gezond, Vragen

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad Nummer: Datum: 24 Februari 2020 Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Amersfoort. Steller: Burger Partij Amersfoort (BPA) Onderwerp: Sloop van de Asbest Elizabeth en Lichtenberg Ziekenhuizen was niet Duurzaam Is het College op de hoogte van de BPA-toelichting zoals hieronder […]

Vragen – Leusderweg op de Schop

Geplaatst Geplaatst in Vragen

Nummer: 2020-028 Datum: 20 Februari 2020 Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Amersfoort. Steller: Burger Partij Amersfoort (BPA) Onderwerp: Verkeer Help de Leusderweg gaat op de Schop ! Is het College op de hoogte van de BPA-toelichting zoals hieronder vermeld? Welke kaders hanteert het College bij de aanbesteding / uitvoering van dergelijke verkeersprojecten? Wordt […]